Novoluní a zatmění slunce v Beran

Novoluní v Beranu nám přináší novou kapitolu našeho života. Jarní rovnodenností jsme vstoupili do nového astrologického roku. Beran jako první v horoskopu nám přináší energii nových začátků.

S tímto obdobím přichází síla, odvaha a velké množství energie. Na co ji využijeme? Nyní je vhodné plánovat činnosti a aktivity na další období, uvědomit si naši životní cestu.

Beran nám může pomoci, abychom překonali strachy a vykročili do nového. Beran podporuje změny, má hodně energie a srší temperamentem a ctižádostivostí. Teď je ta vhodná chvíle na to, abychom využili tyto energie a vykročili.

Musíme si však dát pozor, abychom měli záměr nebo cíl naší cesty…Beran potřebuje mít pevný směr, jinak může být jeho energie roztříštěná až destruktivní. Nyní můžeme realizovat odvážné plány, důležité je, aby tyto plány vycházely z naší vnitřní podstaty a plně s námi souzněly.

Naslouchejme naší intuici a nechme se vést správným směrem…důležité je, abychom měli jasno.

Uvědomme si naši sílu a odvahu a vykročme vstříc našemu poslání.

Toto novoluní působí i na naše fyzické tělo. Hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny a krev jsou orgány, které jsou dnes citlivé, proto o ně pečujme a nezatěžujme je.